جورج دٱبلٛیۊ بۊش

جورج دٱبلٛیۊ بۊش
George-W-Bush.jpeg
چئلٛۉ سئمیݩ سٱرکومرٱ ڤلات اْمریکا
مٱشغۊل ڤ کار

20 جانڤیٱ 2001 – 20 جانڤیٱ 2009

یاریکار سٱرکومرٱ دیک چاٛنی
نوئا د بیل کلٛینتون
دما د باراک اوباما
چئلٛ ۉ شٱشمیݩ فٱرموندار تگزاس
مٱشغۊل ڤ کار

17 جانڤیٱ 1995 – 21 دسامر 2000

Lieutenant باب بۊلاک (1995–99)
ریک پاٛری (1999–2000)
نوئا د آن ریچاردز
دما د ریک پاٛری
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن جورج ڤاکر بۊش
1946
نیو ھاڤن، کانتیکت، اْمریکا.
زایارٱڤٱنی اْمریکایی
پارتی سؽاسی ڤیراکومرٱ
هومسر لورا ڤلش (زن هاسن ۱۹۷۷)
دا بوئٱ ساٛیلٛ بٱکؽت د هونڤادٱ بۊش
بٱچٱیا باربارا ۉ جنا
جاگٱ ایسجایی دالاس، تگزاس، اْمریکا.
جاگٱ آمۊختارکاری دونسمٱنیجا ییل
دونسمٱنگٱ اومۊری ھارڤارد
کسمداری اومۊری کار (نٱفت, باٛیس بال باز)
سؽاسٱتکار
دین Episcopalian (before 1977)
United Methodist (1977–تا ایساْ)
امزا Cursive signature in ink
دؽارگٱ Official Website
George W. Bush Presidential Library and Museum
George W. Bush Presidential Center
The White House Archived
خدمٱت جٱنڳیاری
جانومؽا() "Dubya", "GWB"[۱]
ڤٱفاداری  United States of America
خدمات/شاخٱ گارد زایاراٛ یی ھٱڤایی تگزاس
گارد زایاراٛ یی ھٱڤایی تگزاس
سالیٛا خدمٱت 1968–74
گیرینج US Air Force O2 shoulderboard rotated.svg اوستڤار یٱکم

جورج ڤاکر بۊشاْنڳلٛیسی: George Walker Bush) سٱرکومرٱ ڤلات دمایی اْمریکا ۉ چئلٛ ۉ سئمیݩ سٱرکومرٱ ڤلات (۰۹-۲۰۰۱) اؽ ڤلات بییٱ. تا شرۊ سٱرکومرٱ ڤلات بیین د ڤیرگار ۲۰ جانڤیٱ ۲۰۰۱ مؽنجا سالؽا ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ چئلٛ ۉ شٱشمیݩ فٱرموندار تگزاس بی.

سرچشمٱ

  1. CBS News, George W. Bush Timeline